Interpellation/fråga

Interpellation om Försvarsmakten och cykelvägen vid Ulva kvarn S Hanna (-)