Interpellation/fråga

Interpellation om att skapa en ”Vackra stigen” i Uppsala från Stefan Hanna (-)