Interpellation/fråga

Fråga om Hemtjänsten i Svartbäcken från Stefan Hanna (-)