Motion

Svar på motion om förändring av förturer till bostäder i Uppsala från S Alm (SD)