Motion

Svar på motion om att medlemskap i Hgf ska ingå i försörjningsstöd från T S (V)