Interpellation/fråga

Svar interpellation om elsparkcyklar