Interpellation/fråga

Interpellation om elsparkcyklar från Magne Björklund (V)