Interpellation/fråga

31. Interpellation om Uppsala som försökskommun från Mattias Johansson (C)