Interpellation/fråga

30. Interpellation om bilmålvakters penningtvätt från Olle Romlin (C)