Remiss

Motion om att stoppa boendelösningar för ensamkommande från A Uckermann (SD)