Motion

Svar på motion om automatisering av närvarokontroll från S Alm (SD)