Interpellation/fråga

Fråga om snubbelstenar i Uppsala stad från Mattias Johansson (C)