Ärende

Bildande av aktiebolag, uppdrag om överlåtelse av de fastighetsägande bolagen