Ärende

Ändring av bolagsordningar för bolagen i Stadshuskoncernen