Interpellation/fråga

37. Interpellation om utvecklingen av Hammarskogs friluftsområde - MJohansson(C)