Interpellation/fråga

33. Interpellation om agera mot dålig luftkvalité på Kungsgatan - TSmedberg(V)