Interpellation/fråga

30. Interpellation resursbrist hotar byggande av fler LSS-bostäder LAndersson(V)