Interpellation/fråga

28. Interpellation om behovet av trygghetsbostäder från Rigmor Stenmark (C)