Motion

24. Motion av S Hanna (-) om att öka förståelsen för kulturella skillnader