Motion

22. Motion av Simon Alm (SD) om att upphöra med stöd för tiggeriverksamhet