Ärende

14. Redovisning av motioner som inte slutgiltigt behandlats av fullmäktige