Interpellation/fråga

Svar till Simon Alm (SD) om individutskott