Interpellation/fråga

Svar till Madeleine Andersson (M) om isidrott i hela Uppsala