Interpellation/fråga

Fråga av Stefan Hanna (-) gällande kunskap om neuropsykiatriska funktionshinder