Interpellation/fråga

Fråga av Lovisa Johansson (FI) om planen för hemlösa ungdomar