Interpellation/fråga

41. Interpellation om enskilda vägar från Jonas Petersson (C)

Det här är ett beslutsunderlag.