Interpellation/fråga

4. Fråga om attraktiv citymiljö från Stefan Hanna (-)