Motion

37. Motion av L Johansson (FI) och S Jansson (FI) om att införa närvarorätt