Interpellation/fråga

27. Interpellation om våld och förtryck i namn av heder - L Johansson (FI)

Det här är ett beslutsunderlag.