Motion

23. Motion av Stefan Hanna (-) om att öka förståelsen för kulturella skillnader

Det här är ett beslutsunderlag.