Motion

16. Motion av Jonas Segersam och Ulla Johansson (båda KD) om vårdserviceteam