Ärende

15. Ägarpolicy för Uppsala kommun

Det här är ett beslutsunderlag.