Ärende

13. Upphävande av lokala riktlinjer gällande ekonomiskt bistånd