Ärende

13. Upphävande av lokala riktlinjer gällande ekonomiskt bistånd

Det här är ett beslutsunderlag.