Interpellation/fråga

Interpellation av Tobias Smedberg (V) om sjunkande andel Fairtrademärkt kaffe