Interpellation/fråga

23. Interpellation av Fredrik Ahlstedt (M) om ordningsvakter

Det här är ett beslutsunderlag.