Interpellation/fråga

21. Svar på interpellation om sjunkande andel Fairtrade-märkt kaffe i kommunen