Motion

13. Motion av Stefan Hanna (-) om ökad trafiksäkerhet i centrala Uppsala

Det här är ett beslutsunderlag.