Interpellation/fråga

42. Fråga om trafiksäkerhet efter dödsolycka i Gottsunda från T Smedberg (V)