Interpellation/fråga

36. Fråga om ungdomens hus från Arne Sandemo (M)