Interpellation/fråga

35. Svar på interpellation om stöd till fiberföreningar och villaägare