Interpellation/fråga

35. Svar på interpellation om stöd till fiberföreningar och villaägare

Det här är ett beslutsunderlag.