Interpellation/fråga

32. Svar på interpellation om barnens plats i en växande kommun

Det här är ett beslutsunderlag.