Interpellation/fråga

30. Interpellation om offentliga toaletter från Simon Pettersson (SD)