Interpellation/fråga

24. Interpellation om nedskärningar ur BoU-perspektiv från P-O Forsblom (V)