Motion

19. Motion av L Burmeister och K Kumpula (båda SD) om pulsträning i skolan