Motion

17. Motion av Stefan Hanna (-) om att öka förståelsen för kulturella skillnader