Motion

16. Motion av Stig Rådahl (M) om äldre döva, blinda och dövblinda