Interpellation/fråga

Svar på interpellation om offentliga toaletter

Det här är ett beslutsunderlag.