Interpellation/fråga

Svar på interpellation om likvärdig möjlighet till organisering för skolungdomar