Interpellation/fråga

Svar på interpellation om likvärdig möjlighet till organisering för skolungdomar

Det här är ett beslutsunderlag.