Interpellation/fråga

Svar på interpellation om antisemitism i Uppsala

Det här är ett beslutsunderlag.