Ärende

Revidering av reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder

Det här är ett beslutsunderlag.